top of page

Community Roots

Leer over regeneratieve practices
& sleutelelementen voor mentoring en
het bouwen van een verbonden community

- Wil je meer bewust gaan kijken naar jezelf en jouw 'natuur' anders ervaren?

- Wil je anderen begeleiden in transformatieprocessen en zoek je naar een bredere basis om dit vorm te geven? Wil je graag leren over transformatief leiderschap en hoe groepen       zelfsturend kunnen worden?

- Heb je al ervaring als begeleider van groepen maar ben je op zoek naar creatieve tools om     vanuit meer natuurbewustzijn je activiteiten vorm te geven?

- Wil je graag leren over wat er nodig is voor het ontstaan van een krachtig dragend sociaal     weefsel? En hoe dit jouw zelfontwikkeling ondersteunt?

In deze training leer je werken met het 8Shields framework.

Je leert over mentoring en het stimuleren van verbinding in een groep,

maar ook voor jezelf, in je dagdagelijkse leven en in een community.

Een blauwdruk om je begeleiderscapaciteiten in te ontwikkelen en verankeren.

Niet enkel met praktische tools verdiep je je vaardigheden,

ook via theoretische denkkaders en het ruimere kennisveld

van Regenerative Community Building (o.a. vanuit 8Shields)

Je zal ontdekken hoe samenleven in een bewegend evenwicht eruit ziet

en wat helpend is om te komen tot deze natuurlijke, verbonden manier van leven.

“I expected to learn practical exercises I could pass on,

instead I got a whole map of transformation”

  

Adrian Harris, “Art of Mentoring” UK

Wat haal je uit deze training?

 

Begeleidershouding en mentoring verdiepen & verfijnen

Natuurverbinding faciliteren & een 'safe container' creëren

Leren over healing, trauma & het werken met ceremonie

Transformationeel leiderschap & Regenerative Community

Deze aspecten zijn verweven doorheen de training!

RopeColours.jpg

Wat is 8Shields?

8 Shields is een vormingsorganisatie,

ontstaan rond Jon Young.

 

Als tiener werd Jon gementord vanuit een indiaanse heritage, met een sterke nadruk op verbinding met de natuur. Hij bezocht ook natuurvolken waar het sociale weefsel nog altijd intact is, zoals de San Bushmen in de Kalahari. Gaandeweg herkende hij de elementen die belangrijk zijn voor een gezonde cultuur.

Door inheemse skills en moderne ecologie te combineren, ontwikkelde hij kernroutines die wezenlijke natuurverbinding opbouwen, die bewezen hebben dat ze gelukkigere, creatievere mensen en communities creëren.

 

Het maakt iets wakker in ons dat zo oud is als de aarde zelf...dat ons eigen is...waarin je thuiskomt!

20200719_225927.jpeg

Na deze training ontdek je dat je zicht op de wereld is veranderd...

Je hebt ervaren hoe een cyclische aanpak een prachtige stimulans is voor groei en transformatie. Je beschikt over een set concrete tools voor mentoring en het sturen van een groep op organische wijze. Je bent diep verankerd in een natuurlijk bewustzijn en hebt geleerd hoe van hieruit meer verbinding te maken met de wereld rondom je.

 

Je bent klaar om concreet en doelgericht hiermee aan de slag te gaan,

zowel met kinderen, jongeren als met volwassenen (bvb. rond zelfrealisatie, rites of passage, groepswerk,...)

 

Je hebt een beginnend inzicht in wat er nodig is voor het creëren van een regeneratieve community.                   En dat smaakt naar meer !!!

Kom mee en laat je intrigeren en inspireren, voor verfijning en verdieping, in verbinding en bewustwording, met transformatie en groei, vanuit een liefdevol samen zijn en omringd door prachtige natuur ❤️

bottom of page