top of page

Regeneratieve Cultuur

 

Een regenerative community co-creëren

en als soevereine wezens ons leven leiden

terwijl we stewards zijn van deze prachtige aarde

zodat we in liefdevolle voorspoed kunnen leven

voor alle komende generaties !

We zijn op een collectieve reis om onszelf en de wereld heruit te vinden.

Verbindend met onze liefdevolle aard, co-creëren we een nieuwe manier van zijn,

van samen leven en werken, terwijl we onze planeet van overvloed & vreugde delen !

Dit betekent op een meer holistische & regenerative wijze gaan kijken naar onze interacties.

Het herkalibreren van onze waarden en de wijze van organiseren & besturen. 

Al sinds ik een tiener was, wist ik dat de huidige manier van samenleven niet houdbaar is op termijn! 

Ik reisde naar vele landen en had ervaringen in allerlei culturen, wat me veel leerde over community.  

Door het gemeenschapsleven in België te verkennen, het opstarten van een ecovillage project in Frankrijk, het ondersteunen van zich ontwikkelende groepen & het leren over het bouwen van regenerative gemeenschap, in combinatie met mijn vaardigheden als maatschappelijk werker,

geven me een stevige basis om begeleiding & coaching te bieden in regeneratieve community processen.

IMG_2932.JPG

Community advies

Dit kan de vorm aannemen

van één of enkele sessies,

waarin je informatie, advies en tools krijgt om jullie proces van

 community building te ondersteunen,

waarbij de hele groep of een subgroep van jullie community betrokken is.

Home Coming.jpg

Trainingen & Workshops

Ontwikkel en veranker je begeleiderscapaciteiten.

 

Via praktische tools verdiep je

je vaardigheden maar ook

ook via theoretische denkkaders

en het ruimere kennisveld

van Community Building

(o.a. vanuit 8Shields)

IMG_3858.jpeg

Community coaching

Dit is een meer uitgebreide betrokkenheid,

waarbij je mentoring krijgt om je project te managen op holistische regenerative wijze.

Ik bied ondersteuning op alle niveau's van het co-creëren, organiseren & ontwikkelen van jullie project,

zowel praktisch als spiritueel. 

bottom of page