top of page

Community Training

Community Roots: Mentoring Skills

- Wil je meer bewust gaan kijken naar jezelf en jouw 'natuur' anders ervaren?

- Wil je anderen begeleiden in transformatieprocessen en zoek je naar een bredere basis om dit vorm te geven? Wil je graag leren over transformatief leiderschap en hoe groepen       zelfsturend kunnen worden?

- Heb je al ervaring als begeleider van groepen maar ben je op zoek naar creatieve tools om     vanuit meer natuurbewustzijn je activiteiten vorm te geven?

- Wil je graag leren over wat er nodig is voor het ontstaan van een krachtig dragend sociaal     weefsel? En hoe dit jouw zelfontwikkeling ondersteunt?

In deze jaartraining leer je werken met het mentoringsmodel van 8Shields, gebaseerd op de 8 windrichtingen. Het brengt de flow van een leer- of groeiproces in kaart.

Door dit toe te passen in activiteiten of events maar ook in een leeromgeving, bedrijf of gemeenschap, creëer je op snelle & organische wijze een mooi samenwerkend geheel.

Je leert je begeleiderscapaciteiten verankeren en ontwikkelen.

Niet alleen via praktische tools verdiep je je vaardigheden,

ook via theoretische denkkaders en het ruimer kennisveld

van Community Building (o.a. vanuit 8Shields).

Deze lopen als basis en rode draad doorheen de training.

Je zal ervaren hoe samenleven in een bewegend evenwicht eruit ziet

en wat er nodig is om te komen tot deze natuurlijke,

verbonden manier van leven.

“I expected to learn practical exercises I could pass on,

instead I got a whole map of transformation”

  

Adrian Harris, “Art of Mentoring” UK

Wat haal je uit deze training?

 

Mentoringscontainer

Begeleidershouding verdiepen

Grondige basis van Community Building

Al deze aspecten weven tijdens de hele training door elkaar!

Mentoringscontainer

(Acorn & Art of Mentoring experience) 

Mentoring is een kunst die verloren is gegaan in onze moderne maatschappij maar het is een cruciaal onderdeel van onze ontwikkeling. Een goede mentor zijn begint door in je kracht te staan en jouw unieke plek in het geheel te kennen. Waarin wil je groeien? Wat laat je los?

Goed mentorschap is zelf een rolmodel zijn en weten hoe je anderen daarin kan meenemen,

gedragen in een mentoringscontainer.

Begeleidershouding verdiepen

(Cultural Mentoring - 8Shields) 

We gaan concreet aan de slag om je begeleidershouding en je vaardigheden te verdiepen

door je op ervaringsgerichte wijze tools & know-how aan te bieden.

We gaan daarbij zowel breed als diep, van spel tot ceremonie, van je innerlijke kern tot in het collectieve veld. Zo ontstaat er een ruim kader en draagvlak waarin je je activiteiten kan verankeren.

 • Welke elementen zijn belangrijk om een veilige container te creëren?

 • Op welke manier kan je natuurconnectie gebruiken in je activiteiten?

 • Verkenning van Story Telling, Sacred Song, Ritual Theatre,...

 • Hoe geef je een ceremonie vorm? (bvb. honoring; celebration; grief-healing)

 

 

Community Building

(o.a.Village Building & Peace Design - 8 Shields) 

Je leert hoe een andere manier van samenleven kan belichamen. Dat begint bij jezelf.

Als je goed verbonden bent met jezelf en je ruimte helemaal inneemt, geworteld in de natuur,

dan kan je helder voelen wat je plek is in de gemeenschap.

Na deze training ontdek je dat je zicht op de wereld is veranderd...

Je hebt ervaren hoe een cyclische aanpak een krachtige stimulans is voor groei en transformatie. Je beschikt over een set concrete tools die groepssamenwerking organisch & efficiënt sturen. Je bent diep verankerd in een natuurlijk bewustzijn en hebt geleerd hoe van hieruit verbinding te maken met de wereld rondom je.

 

Je bent klaar om concreet en doelgericht aan de slag te gaan met jongeren of volwassenen, rond zelfrealisatie, rites of passage, groepswerk,...en hebt inzicht in wat er nodig is voor het vormen van gemeenschap.

Introductie-weekend: Tending the Soil

 • Wij zijn natuur. Maar hoe leef je dit in het dagdagelijkse? En waarom is dat belangrijk?

 • Op welke manier stimuleert het jouw zelfontwikkeling?

 • Hoe kan je groei zien als een natuurlijk en cyclisch proces, dat altijd voortgaat?

 • Wat maakt dat mensen zich goed voelen ergens? Wat is hiervoor belangrijk?

 • Wat is de rol van role-modeling? Waarom zijn we hiervoor gemaakt?

 • Hoe werkt geweldloze communicatie in groepen en waarom is het essentieel?

 • Hoe blijf je dicht bij jezelf & maak je vandaaruit contact met de ander?

 

Je ontdekt wat een diepe verbinding met de natuur ons oplevert. We verkennen hoe je veilige ruimte creëert en hoedt; we oefenen in verbindende communicatie en kijken naar het belang van aanwezig zijn in het 'hier en nu'. We nemen tijd om naar binnen te keren en we werken ook met Sacred song: verken jouw eigen stem en beleef de kracht van samenzingen.

Je krijgt inzicht in het Acorn-model: waarop is het gebaseerd, hoe gaat het in zijn werk?

En gaat op zoek naar jouw plaats hierin. Nu zijn we klaar voor de verdere reis!

Weekend 2: Embracing

 • Geloof je in een voortgaande beweging van persoonlijke groei in het leven? Hoe kan je verandering als onderdeel van het leven zien?

 • Ben je op zoek naar een handige manier om kwaliteiten, groeikansen en potentieel in kaart brengen, zowel van jezelf als van anderen?

 • Wat zijn jouw specifieke talenten? Wil je graag jouw plaats in de wereld ontdekken en omarmen? En anderen hierin ondersteunen?

 • Ben je je bewust van collectief trauma en kan je de gevolgen zien in onze cultuur? Weet je hoe je hier bewust anders mee kan omgaan?

 • Wil je graag natuurlijke handvatten om te kijken naar en werken rond verdriet, rouw en trauma?

In dit fantastische weekend begeleidt een internationaal team (Village Nature) ons

in een concrete 'Art of Mentoring' ervaring: je wordt als het ware ondergedompeld in een cultuur van mentoring, waar je jouw skills speels kan inoefenen en we dit samen verder ontdekken. We werken rond collectief trauma en het verwerken van verdriet.

Maar ook hoe bedachtzame omgang met elkaar eruit ziet en welke plaats dienstbaarheid inneemt. We verkennen de transities die we doormaken, duiken in het mannen- en vrouwenwerk en verdiepen onze kennis van ceremonie.

We gaan aan de slag met Story Telling en ervaren de transformerende kracht van dans.

Een gevarieerd weekend, gedragen door ons allen: het Acorn-model in actie!

De basis voor goed mentorschap is nu gelegd.

Weekend 3: Home Coming

 • Op welke manieren kan contact met de natuur je innerlijke wereld versterken?

 • Wil je graag leren over transformatief leiderschap en hoe groepen zelfsturend kunnen worden? Hoe past dit in de huidige tijd?

 • Ben je op zoek naar een nieuwe vorm van co-creëren, samenleven en de wereld terug te brengen naar zijn vitale staat van zijn en overvloed? Zodat onze kinderen weer kunnen opgroeien in een regeneratieve cultuur!

 • Hoe komen we samen als gemeenschap op creatieve & ceremoniële wijze?

 

Tijdens dit laatste weekend worden alle aspecten samengebracht en gekaderd binnen het ruimere veld van Regenerative Community building. We zullen samenwerken vanuit het Acorn-model & zo als groep vorm geven aan de verschillende onderdelen! 

Een prachtige oefening in transformational leadership & cultural emergence, waaraan ook theoretische aandacht zal besteed worden.

 

Je maakt contact met de diepere lagen van jezelf en de ongeziene dimensie van de wereld.

Je leert dit toe te passen op ceremoniële of rituele wijze.

We werken verder met de kracht van Storytelling en hoe je de magie ervan kan opwekken.

Tevens zullen we het samenkomen als tribe verkennen en werken met Ritual Theatre ❤

RopeColours.jpg

Wat is 8Shields?

8 Shields is een vormingsorganisatie,

ontstaan rond Jon Young.

 

Als tiener werd Jon gementord vanuit een indiaanse heritage, met een sterke nadruk op verbinding met de natuur. Hij bezocht ook natuurvolken waar het sociale weefsel nog altijd intact is, zoals de San Bushmen in de Kalahari. Gaandeweg herkende hij de elementen die belangrijk zijn voor een gezonde cultuur.

Door inheemse skills en moderne ecologie te combineren, ontwikkelde hij kernroutines die wezenlijke natuurverbinding opbouwen, die bewezen hebben dat ze gelukkigere, creatievere mensen en communities creëren.

 

Het maakt iets wakker in ons dat zo oud is als de aarde zelf...dat ons eigen is...waarin je thuiskomt!

20200719_225927.jpeg

Praktische info

 

Weekend 1: Tending the Soil  12-14 mei '23         17u -> 17u

                                              of 7-9 juli '23         17u -> 17u

Weekend 2: Embracing           19-22 okt '23         17u -> 16u30

Weekend 3: Home Coming      25-28 jan '24          17u -> 17u

Deze training kan je volgen bij Valka, een organisatie die werkt rond transformatie,

rites of passage en community building. Ikzelf geef de training in een team van

drie lesgevers ❤️ waaronder Wilde Wortels Lien   

Inschrijven doe je via hun website of rechtstreeks via weticket:

 

Wat zit inbegrepen in de training ?

Drie weekends: één van drie dagen en twee van vier dagen,

all-in met biologische, vegetarische maaltijden

Art of Mentoring ervaring samen met 'Village Nature',
een internationaal team uit de UK (deels in het Engels gegeven)

Training, cursus en werkmateriaal
Peer to peer opdrachten tussen de weekenden door

Prijs?

1320E/pp Valka-trainers
1430E/pp vroegboeking (tot 15 april)    

1595E/pp volle prijs

Na deelname aan het introductieweekend (Tending the Soil) kan je zelf kiezen wanneer je welke weekends verder volgt, in deze cyclus of nadien.

Heb je het financieel niet gemakkelijk? Laat je hierdoor niet tegenhouden,

neem contact op met ons voor een oplossing op maat!

Kom mee en laat je intrigeren en inspireren, voor verfijning en verdieping, in verbinding en bewustwording, met transformatie en groei, vanuit een liefdevol samen zijn en omringd door prachtige natuur ❤️

bottom of page